ماژول SFP-10G-SR

ماژول SFP-10G-SR

قیمت ‎تومان700,000
سویچ سیسکو SF350-24T

سویچ سیسکو SF350-24T

قیمت ‎تومان5,500,000
ماژول  SFP-10G-LR

ماژول SFP-10G-LR

قیمت ‎تومان750,000
گوشی CP-7945G سیسکو

گوشی CP-7945G سیسکو

قیمت ‎تومان800,000
GLC-T ارتباطات توانا

ماژول GLC-T اترنت

قیمت ‎تومان520,000
کارت ویپ PVDM2-64

کارت ویپ PVDM2-64

قیمت ‎تومان800,000
کارت ویپ PVDM2-16

کارت ویپ PVDM2-16

قیمت ‎تومان450,000
آداپتور SC سینگل

آداپتور SC سینگل

قیمت ‎تومان20,000
پیگتیل سینگل SC

پیگتیل سینگل SC

قیمت ‎تومان20,000
سرور HPE DL380P Gen10

سرور HPE DL380P Gen10

قیمت ‎تومان0
سرور HP DL360P Gen9

سرور HP DL360P Gen9

قیمت ‎تومان0
سرور HP DL360P Gen8

سرور HP DL360P Gen8

قیمت ‎تومان0

برندهای فروشگاه