امکان پرداخت در محل

امکان پرداخت بصورت نقدی و کارت بانکی در محل فروشگاه

امکان پرداخت اینترنتی با  استفاده از درگاه های