ورودی و خروجی POE در میکروتیک

/
جهت نشان دادن قابلیت POE در تجهیزات میکروتیک و نحوه ی اتصال آنها تصویری در ادامه تقدیم میکنم. از آنجایی که اطلاع دارید دو دستگاه 951ui-2Hnd 951G-2Hnd دو تفاوت عمده دارند.

راه اندازی میکروتیک مجازی

/
در این طرح با استفاده از VMwareworkstation دو ماشین مجازی (ویندوز 7 و میکروتیک) فعال کرده ایم و نحوه ی اتصال این دو ماشین توضیح داده شده.