WPA3 پروتکل امنیتی جدید

/
در سال اخیر، یک آسیب پذیری شناخته نشده ی وایرلس کلیه شبکه های پیشرفته مبتنی بر استانداردهای WPA و WPA2 را تحت تاثیر قرار داد و امکانی را برای هکرها فراهم نمود که ترافیک تبادل شده میان کامپیوترها و اکسس پوینت های وایرلس را شنود کنند. علی رغم اینکه از پروتکل WPA2 و رمزنگاری AES استفاده می کردند. پروتکل WPA2 از سال 2004 تا الان در حال استفاده بوده و WPA3 خصوصیات امنیتی آنرا ارتقاء داده است.

شبکه infrastructure و Ad-hoc

/
شبکه بیسیم محلی (WLAN) را میتوان دریکی از دو حالت زیر پیکربندی کرد: در حالت AD-Hoc  گرهها به صورت نظیر به نظیر به هم متصل می شوند در حالی که در مد infrastructure تمام گرههای شبکه بیسیم از طریق APبه هم متصل می شوند.